قابل توجه طراحان محترم

197 بازدید

آخرین مهلت ارسال نقشه ها جهت  استفاده از ظرفیت سال ۹۸ با دارا بودن شرایط لازم ، فقط و فقط پایان ساعت اداری مورخ ۹۹/۰۴/۱۹ می باشد. و پس از آن ارائه نقشه با هر شرایطی در ظرفیت سال ۹۹  طراحان درج می گردد.


نظرات بسته هستند