آغاز ثبت نام انتخابات هیات رئیسه دفاتر نمایندگی

314 بازدید

باتوجه به آغاز ثبت نام انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی شهرستان های شیروان و اسفراین از مورخه ۲۴/۰۳/۱۳۹۹الی ۲۷/۰۳/۱۳۹۹ اعضایی که مایل به ثبت نام می باشند دعوت می شود.


نظرات بسته هستند