اطلاعیه مهم : درخصوص دوره های اجرا و HSE

490 بازدید

مهندسانی که صلاحیت اجرا با پایه ۱ و ۲ دارند در یکی از دوره های ۳ به ۲ یا ۲ به ۱ اجرا شرکت نمایند زیرا پروانه آنها فقط تا پایان آبان اعتبار خواهد داشت و بعد از این تاریخ تمدید و ارتقا در هریک از صلاحیت  ها بدون داشتن دوره های اجرا امکان پذیر نمی باشد.
مهندسانی که صلاحیت اجرا خود را در پایه ۳ از مورخ ۹۴/۰۵/۰۱ به بعد گرفته اند و دوره های ورود به حرفه نرفته اند تا پایان آبان در دوره مذکور شرکت نمایند در غیر این صورت تمدید ارتقا در هریک از صلاحیت ها امکانی پذیر نخواهد بود.

دوره hse  ویژه تمدید برای اشخاصی که صلاحیت اجرا راد ارند الزامی  می باشد
دوره hse ویژه ارتقا  برای اشخاصی که ارتقا اجرا دارند الزامی می باشد
تفاوت دوره های HSE  تمدید و ارتقا ، در مدت زمان کلاس و محتوا  با کد های متفاوت می باشد  و قابل استفاده  به جای یکدیگر نمی باشد
در ضمن بخش نامه مربوطه به پیوست می باشد


نظرات بسته هستند