زمان تحویل مدارک به امور مهندسان

322 بازدید

اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ،تحویل مدارک جهت صدور، تمدید ،ارتقا…، صدور کارت عضویت و تحویل پروانه اشتغال به کار همه روزه به غیر از پنجشنبه های میباشد.


نظرات بسته هستند