ضرورت افتتاح حساب سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور تحت عنوان کمک به اعضا در شرایط بحران

182 بازدید

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی در همین راستا شماره حساب کمک های مردمی و خیرین را به نزد بانک تجارت بشماره ۵۴۸۲۵۸۴۹۷۹ و شماره کارت ۵۸۵۹۸۷۳۰۰۴۶۷۵۲۴۱ اعلام می نماید.


نظرات بسته هستند