شرایط و ضوابط ثبت نام بیمه تکمیل درمان ۱۳۹۸

328 بازدید

فرم تعهدات بیمه تکمیل درمان ۱۳۹۸

🛑ثبت نام بیمه تکمیل درمان ۱۳۹۸🛑
از روز شنبه ۳۰ شهریور ماه الی ۱۵ مهر ( طبقه همکف )
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
مدارک مورد نیاز جهت شخص متقاضی و افراد تحت تکفل:👇👇
۱️⃣ اصل و کپی شناسنامه
۲️⃣ اصل و کپی کارت ملی
۳️⃣ اصل و کپی دفترچه بیمه
۴️⃣ کپی کارت عضویت معتبر
۵️⃣تکمیل فرم ثبت نام (درمحل سازمان ارائه میشود)
۶️⃣پرداخت وجه ثبت نام (شرایط پرداخت بصورت یک سوم نقد و دو سوم مابقی دو فقره چک به تاریخ های پنجم دی ماه ۱۳۹۸ و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۹)
۷️⃣ چک های طرح صیاد فقط مورد قبول میباشد


نظرات بسته هستند