برنامه زمان بندی برگزاری دوره های آموزشی همایش زلزله

188 بازدید

برنامه 📕 زمان بندی دوره های آموزشی
همایش زلزله
۱⃣ دوره HSE تمدید پروانه
جمعه یک شهریور ماه ساعت ۸الی ۱۲:۳۰
سالن اجتماعات اداره کل راه و شهرسازی استان

برنامه 📕 زمان بندی دوره های آموزشی
همایش زلزله
دوره HSE صدور پروانه
جمعه یک شهریور ماه ساعت ساعت ۱۵ الی ۱۹
سالن اجتماعات اداره کل راه و شهرسازی استان

برنامه 📕 زمان بندی دوره های آموزشی
همایش زلزله
دوره ویژه ورود به حرفه
جمعه یک شهریور ماه ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
ساختمان علوم انسانی ، شماره یک
سالن اجتماعات

برنامه 📕 زمان بندی دوره های آموزشی
همایش زلزله
دوره HSE ارتقا سه به دو اجرا
یکشنبه و دوشنبه سوم و چهارم شهریور ماه ساعت ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰
سالن اجتماعات اداره کل راه و شهرسازی استان

برنامه 📕 زمان بندی دوره های آموزشی
همایش زلزله
دوره HSE ارتقا دو به یک اجرا
شنبه دوم شهریور ماه ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰
سالن اجتماعات اداره کل راه و شهرسازی استان

برنامه 📕 زمان بندی دوره های آموزشی
همایش زلزله
دوره ارتقا پایه گودبرداری
جمعه یک شهریور ماه ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
ساختمان علوم انسانی ، شماره یک


نظرات بسته هستند