برگزاري همزمان همايش / وبينار آشنايي با نحوه تكميل اظهارنامه مالياتي(استان یزد)

521 بازدید

همانگونه كه مستحضريد با توجه به اينكه اعضاي محترم داراي پروانه اشتغال سازمان مكلفند عملكرد سال مالي ۱۳۹۷ خود را حداكثر تا‌ تاريخ ۹۸/۰۳/۳۱ طي اظهارنامه‌اي به صورت الكترونيكي به سازمان امور مالياتي كشور تسليم نمايند، و با عنايت به تغييرات اصلاحي و اساسي در قانون ماليات هاي مستقيم و اضافه شدن تكاليف قانوني به صاحبان مشاغل و لزوم آگاهي همكاران محترم از آنها و همچنين امكان بهره مندي كليه مهندسان از مزاياي تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالياتي مستقيم كه جايگزين اظهارنامه مالياتي مي گردد، بدينوسيله به اطلاع كليه اعضاي داراي پروانه اشتغال مي رساند واحد آموزش سازمان در راستاي رسالت محوله در نظر دارد همايشي آموزشي- توجيهي به منظور آشنايي با قوانين و مقررات مالياتي مربوطه و چگونگي تكميل فرم تبصره ماده ۱۰۰ و اظهارنامه مالياتي برگزار نمايد.

لذا علاقه مندان به شركت در اين همايش / وبينار مي توانند حداكثر تا تاريخ ۹۸/۰۳/۲۰ نسبت به ثبت نام از طريق فرم زير اقدام نمايند.

ضمناً به منظور دسترسي بهتر و سريعتر مهندسين براي اولين بار ، اين همايش به صورت وبينار(سمينار آنلاين) برگزار مي‌گردد.

فرم ثبت نام

زمان برگزاري: شنبه ۲۵ خردادماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۷ الي ۲۰


نظرات بسته هستند