انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری فیمابین سازمان نظام مهندسی ساختمان و دانشگاه فنی و حرفه ای

254 بازدید

جلسه مشترک با موضوع انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری فیمابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی و دانشگاه فنی و حرفه ای استان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در این نشست گفت: یکی از ابزارهای مهم توسعه صنعت، ارتباط با دانشگاهها است که سازمان نظام مهندسی در گذشته این تعاملات را با دانشگاه ها داشته اما هم اکنون که دانشگاه انگیزه مضاعفی برای این ارتباط فراهم نموه است با نگاه وسیع تری وارد این عرصه شده ایم.
مهندس رمضانی اظهار کرد: با امضای این تفاهم نامه مسیر توسعه و کاربردی شده دانش تئوری به سمت و سویی خواهد رفت که برای حوزه اجرایی و کاربرد آن در جامعه و بهبود نتایج حاصل از اجرا و بازخوردهای آن مفید خواهد بود.
وی افزود: یکی از مهترین دغدغه ما در حوزه نظام مهندسی در صنعت ساختمان،  عدم مدیریت و ساماندهی پذیرش دانشجو در دانشگاه است که بر اساس نیاز بازار کار صورت نمی گیرد  این موضوع ناشی از شتاب زدگی و عدم ساماندهی حوزه کسب و کار است لذا می بایست برای دستورالعملها و قوانین بالا دستی تدبیری اندیشید و برنامه ریزی های مبتنی بر آمار و داده های واقعی را دستور کار قرار دهند.
عالی ترین مقام نظارت بر ساخت و ساز استان خاطر نشان کرد: این تفاهم نامه می تواند برای برنامه ریزی های خوب و اهداف مندرج در قانون و نظام مهندسی در ساختمان روز به روز بهتر و شفاف تر اجرا شود و در حوزه دانشگاه نگاه ها به سمت دیدهای بازتر و کاربردی مبتنی بر خلق ثروت ترویج پیدا کند و این تفاهم نامه مسیر درستی را برای طرفین تفاهم نامه می تواند ایجاد کند.
مهندس رمضانی تصریح کرد: این تعاملات می تواند علاوه بر مدیریت کمیت، موضوع کیفیت را نیز ارتقاء دهد و این موضوع را باید بدانیم که در هر حوزه، کیفیت آن چیزی است که نیازهای مردم را در آن موضوع برطرف می کند.
وی یادآورشد: در گذشته در حوزه صنعت ساختمان فقط استحکام و زیبایی و مبلمان داخلی برای مردم اهمیت داشت اما هم اکنون تقاضای مردم توجه به کیفیت ساختمان با رویکرد زیست محیطی است که ضروری است است ساختمان ها و طراحی ها بر مبنای رویکردهای مسئولیت های زیست محیطی در حرفه و مراکز آموزشی دنبال شود.
وی ادامه داد : بازخورد این موضوع در حوزه دانشگاه موجب شده تا رشته های متنوع در دانشگاهها خلق شود و ریز رشته های تخصصی این ضرورت را ایجاب می کند که با نگاه وسیع تری بحث محیط زیست را در حوزه های مختلف دنبال کنیم.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان نیز در این نشست گفت: امضای این تفاهم نامه کاربردی، منجر به همکاری بیشتر می شود و اکثر اساتید این دانشگاه عضو نظام مهندسی هستند و دانشجوهای این دانشگاه هم به جمع مهندسان اضافه می شوند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با امضای این تفاهم نامه، در حوزه های پژوهش های کاربردی، کارآموزی، برگزاری کلاس ها، همایش ها و سمینارها با سازمان نظام مهندسی همکاری های خوبی داشته باشیم و تمام تلاش ما به تعاملاتی منوط شده که بتواند نیازهای جامعه را تامین کند.


نظرات بسته هستند