نشست مشترک سه جانبه سازمان نظام مهندسی ساختمان،اداره کل ثبت اسناد و املاک و شهرداری بجنورد برگزار گردید.

708 بازدید

نشست مشترک سه جانبه سازمان نظام مهندسی ساختمان ، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و شهرداری بجنورد در راستای تهیه تفاهم نامه تهیه نقشه های پبش تفکیک و تفکیک آپارتمان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی، مهندس رمضانی در این نشست گفت : دستگاههای مرتبط در بحث تفکیک آپارتمان در استان با ارائه پیشنهادات سازنده می توانند به ما در این زمینه کمک شایانی کنند.
وی اظهار داشت : هماهنگی بین بخشی بین این دستگاهها باید در جهت تسریع امورات مردم صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه صدور سند مالکیت باید با پایان کار منطبق باشد ، افزود : اجرای این تفاهم نامه مستلزم همکاری سه جانبه شهرداری ، ثبت اسناد و سازمان نظام مهندسی است و باید در نقشه های پیش تفکیک از مهندسان سازمان نظام مهندسی استفاده و همان فرد را به عنوان نقشه کش به سازمان ثبت اسناد معرفی و باید همه در این چهار چوب حرکت کنند.
عالی ترین مقام نظارتی بر ساخت و ساز استان در ادامه گفت : تهیه پیش نقشه و نقشه اصلی که چهار چوب اصلی است نباید در انعقاد تفاهم نامه فراموش شود و مسئولیت های مورد نیاز به صورت مجزا در تفاهم نامه لحاظ شود.
شهردار بجنورد نیز در این نشست گفت: تفاهم نامه سه جانبه باید تهیه شود و سازمان نظام مهندسی باید در تهیه نقشه ها امین شهرداری بجنورد و ثبت اسناد و املاک باشد.
مهندس براتیان افزود: مالکینی که برای پایان کار به شهرداری مراجعه می کنند، بر اساس این تفاهم نامه می توانیم بر همان مبنای تایید نقشه های نظام مهندسی ، پایان کار را صادر کنیم که شهروندان دوبار برای اخذ پایان کار به سازمانهای مربوطه مراجعه نکنند.
وی خاطرنشان کرد : اداره ثبت اسناد و املاک باید پایان کار شهرداری را بر مبنای نقشه مورد تایید نظام مهندسی بپذیرد زیرا با این روش مشکلات مردم راحت تر مرتفع می شود.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی نیز در این نشست گفت : به دلیل کمبود نیرو و تخصص در این زمینه یکی از دغدغه های اصلی ما برون سپاری و صدور اسناد مالکیت بود که به کمک سازمان نظام مهندسی این مشکل مرتفع شد.
قدرت حاجی پور اظهار داشت: مهندسی که از طریق سازمان نظام مهندسی برای پیش تفکیک و تفکیک آپارتمان معرفی می شود همان مهندسی باشد که به سازمان ثبت اسناد و املاک معرفی می شود تا تعارض ایجاد نشود.
گفتنی است در این جلسه مقرر گردید با حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی ، شهرداری بجنورد و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کمیته ای تشکیل و انعقاد این تفاهم نامه پیگیری شود.


نظرات بسته هستند