بازدید از دفتر نمایندگی اسفراین

186 بار بازدید شد

مهندس علی اکبر رمضانی رئیس سازمان استان, روز سه شنبه ۱۳ آذر ماه ۹۷ از دفتر نمایندگی شهرستان اسفراین بازدید کرد و از نزدیک روند امور جاری دفتر را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید که چند تن از اعضای هیات مدیره نیز حضور داشتند مهندس ناظری رئیس دفتر نمایندگی اسفراین از روند امور جاری و پاره ای از مشکلات دفتر نمایندگی توضیحاتی ارائه فرمودند.

 سپس رئیس سازمان استان خواستار برنامه ریزی های دقیق تر با هدف بررسی روند اجرایی مسائل سازمانی و هماهنگی هر چه بهتر با حوزه ستادی سازمان شد.

print

نظرات بسته هستند