سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

North Khorasan Construction Engineering Organization

تقدیر از حضور پرشور اعضای محترم سازمان در انتخابات

“مَن لَّم یَشکُرُ المَخلوق وَ لَم یَشکُرَ الخالِق”
اینک که به فضل و توفیق الهی پنجمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (هشتمین دوره کشوری)  به عنوان بزرگترین، مهم ترین و مؤثرترین تصمیم جامعه مهندسی در تعیین سرنوشت خویش، مشارکت در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها با حضور پرشور مهندسان عزیز، به نحو بسیار مطلوب و با شکوه برگزار شد و موجبات فراهم شدن گامی دیگر به سوی رشد و بالندگی را فراهم نمود، بر خود لازم می دانیم از مساعی ارزشمند و مسئولیت پذیری جامعه سختکوش مهندسی و تلاش های مستمر اعضای محترم هیأت اجرایی و دستگاه نظارت که تلاش قابل توجهی در بسترسازی و فراهم آوردن شرایط و زمینه حضور گسترده برای برگزاری هرچه با شکوه تر این انتخابات را به عمل آوردند تقدیر و تشکر نماییم.
بدون شک همکاری و همراهی خالصانه جامعه مهندسی استان، موجب دلگرمی و تلاش هر چه بیشتر در توسعه کمی و کیفی خدمات مهندسی و کنترل ساختمان گردیده و تأمین ایمنی و حفظ سرمایه ملی و محیط زیست را رقم خواهد زد.
از درگاه خداوند متعال سربلندی و موفقیت روزافزون، در سایه تلاش جامعه مهندسی را خواستاریم.
 
“روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی”