جدول تعداد و عناوین دوره های آموزشی ارتقاء پایه – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

جدول تعداد و عناوین دوره های آموزشی ارتقاء پایه

747 بار بازدید شد

رشته

صلاحیت تعداد دوره‌های مورد نیاز جهت ارتقاء پایه

عمران

نظارت پایه سه به دو ۲

پایه دو به یک

۳

محاسبات

پایه سه به دو

۳

پایه دو به یک

۴

معماری

نظارت و طراحی

پایه سه به دو

۳

پایه دو به یک

۳

شهرسازی

نظارت و طراحی

پایه سه به دو

۱

پایه دو به یک

۲

مکانیک

نظارت و طراحی

پایه سه به دو

۳

پایه دو به یک

۴

برق

نظارت و طراحی

پایه سه به دو

۱

پایه دو به یک

۲

نقشه‌برداری

نظارت و طراحی

پایه دو به یک

۱

عمران

و  معماری

اجرا

پایه سه به دو

۳

پایه دو به یک

۴

 

 

عناوین دوره های آموزشی ارتقاء پایه و تعداد دوره هایی که باید گذرانده شود.


نظرات بسته هستند