جدول تعداد و عناوین دوره های آموزشی ارتقاء پایه

2,179 بازدید

رشته

صلاحيت تعداد دوره‌هاي مورد نياز جهت ارتقاء پايه

عمران

نظارت پايه سه به دو ۲

پايه دو به يك

۳

محاسبات

پايه سه به دو

۳

پايه دو به يك

۴

معماري

نظارت و طراحي

پايه سه به دو

۳

پايه دو به يك

۳

شهرسازي

نظارت و طراحي

پايه سه به دو

۱

پايه دو به يك

۲

مكانيك

نظارت و طراحي

پايه سه به دو

۳

پايه دو به يك

۴

برق

نظارت و طراحي

پايه سه به دو

۱

پايه دو به يك

۲

نقشه‌برداري

نظارت و طراحي

پايه دو به يك

۱

عمران

و  معماری

اجرا

پایه سه به دو

۳

پایه دو به یک

۴

 
 
عناوین دوره های آموزشی ارتقاء پایه و تعداد دوره هایی که باید گذرانده شود.


نظرات بسته هستند