نوامبر 2020 – سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی
Main Menu

نوامبر, 2020

 

تهیه پیش نویس غیرقابل استناد مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان/ ارائه نظرات و پیشنهادات حداکثر تا تاریخ ۹۹/۰۹/۲۲


دستورالعمل ۲۴۶(ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت)و الزام به رعایت مفاد آن در کلیه خدمات مهندسی


وبینار : تکامل روند طراحی لرزه ای استاندارد ۲۸۰۰ در زمینه روش های تحلیل و مهار دیوارهای غیر سازه ای


مهلت ارسال نقشه بر ای استفاده از طراحی حقیقی ۱۰ / ۰۹ / ۹۹


انتخاب مجدد مهندس رمضانی به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مهندس علی اکبر رمضانی به اتفاق آرا به عنوان رییس سازمان باقی ماندند.