فروردین, ۱۳۹۹

 

عدم رعایت مسائل بهداشتی و استفاده از دستکش و ماسک باعث تعطیلی کارگاه های ساختمانی در استان خراسان شمالی خواهد شد

علی اکبر رمضانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام کرد در راستای پیشکیری وکمک به قطع زنجیره انتقال ویروس ، کلیه کارگاه های ساختمانی در سطح استان در سطح شهر و روستا، میبایست تمامی پروتکلهای بهداشتی بطور کامل رعایت گردد.استفاده از دستکش و ماسک و رعایت حداقل فاصله و گند زدایی روزانه پروژه و دفتر کارگاه بطور دقیق انجام شود . موارد فوق که لازم است بابرنامه ریزی ومدیریت مجریان وصاحب کاران محترم رعایت و صورت پذیرد توسط ناظر کارگاه وگشت های شهرداری کنترل میگردد. در صورت مشاهده عدمبیشتر بخوانید


ضرورت حفظ آمادگی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها در ایام تعطیل

تشکیل ستاد ویژه پیشگیری از کرونا در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی در راستای ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، ستاد ویژه پیشگیری از کرونا ، با هدف ایفای نقش در مقابله با این بیماری خانمان سوز و همچنین حمایت از مهندسین عضو و کارکنان سازمان تشکیل شد. بدنبال توصیه اکید رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مبنی بر حمایت فوری از کارکنان و اعضای سازمان درصورت ابتلا به کرونا و نیز اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، این ستاد با مسئولیت مستقیم مهندس علی اکبر رمضانی رئیسبیشتر بخوانید


ضرورت افتتاح حساب سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور تحت عنوان کمک به اعضا در شرایط بحران

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی در همین راستا شماره حساب کمک های مردمی و خیرین را به نزد بانک تجارت بشماره ۵۴۸۲۵۸۴۹۷۹ و شماره کارت ۵۸۵۹۸۷۳۰۰۴۶۷۵۲۴۱ اعلام می نماید.


متن پیام تبریک هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان