تیر, ۱۳۹۸

 

بخشنامه تعارض منافع

بخشنامه تعارض منافع 


برنامه دوره های اجرا ورود به حرفه ویژه صدور پروانه

دانلود برنامه دوره های اجرا ورود به حرفه ویژه صدور پروانه سال ۱۳۹۸ 


برگزاري همزمان همايش / وبينار آشنايي با نحوه تكميل اظهارنامه مالياتي(استان یزد)

همانگونه كه مستحضريد با توجه به اينكه اعضاي محترم داراي پروانه اشتغال سازمان مكلفند عملكرد سال مالي ۱۳۹۷ خود را حداكثر تا‌ تاريخ ۹۸/۰۳/۳۱ طي اظهارنامه‌اي به صورت الكترونيكي به سازمان امور مالياتي كشور تسليم نمايند، و با عنايت به تغييرات اصلاحي و اساسي در قانون ماليات هاي مستقيم و اضافه شدن تكاليف قانوني به صاحبان مشاغل و لزوم آگاهي همكاران محترم از آنها و همچنين امكان بهره مندي كليه مهندسان از مزاياي تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالياتي مستقيم كه جايگزين اظهارنامه مالياتي مي گردد، بدينوسيله به اطلاع كليه اعضايبیشتر بخوانید


بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شدند.

مهندس محمدباقر کلابی و مختار رضوانی به عنوان بازرسان اصلی سازمان انتخاب شدند.