دوشنبه, اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۸

 

درخشش مهندس ابوالفضل شکیبا در مسابقات سراسری قرآن اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

نفر سوم رشته قرائت تحقيق مهندس ابوالفضل شکيبا