اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۸ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

دوشنبه, اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۸

 

درخشش مهندس ابوالفضل شکیبا در مسابقات سراسری قرآن اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

نفر سوم رشته قرائت تحقیق مهندس ابوالفضل شکیبا