اردیبهشت ۳, ۱۳۹۸ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

سه شنبه, اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۸

 

مجمع عمومی نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد.

بودجه پیشنهادی سال ۹۸ سازمان با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی رسید.