دی ۱۳, ۱۳۹۷ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

پنج شنبه, دی ۱۳ام, ۱۳۹۷

 

رتبه برتر “نشریه مفخم” در اولین جشنواره نشریات تخصصی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان توانست در بخش تیتر برتر “رتبه برتر” را دراین جشنواره کسب کند.