دی ۱۰, ۱۳۹۷ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

دوشنبه, دی ۱۰ام, ۱۳۹۷

 

عبور لوله های تاسیساتی از داخل اعضای سازه ای ساختمان

دانلود عبور لوله های تاسیساتی از داخل اعضای سازه ای ساختمان