دی ۶, ۱۳۹۷ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

پنج شنبه, دی ۶ام, ۱۳۹۷

 

نغمه غم انگیز تاب آوری خراسان شمالی در برابر زلزله

به طور قطع ساخت و سازهای انجام شده در دهه های ۸۰ و ۹۰ در این استان تا ۸۰ درصد تاب آوری لازم را داراست.