دی ۴, ۱۳۹۷ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

سه شنبه, دی ۴ام, ۱۳۹۷

 

ساماندهی افراد فعال در حوزه ساخت و ساز

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به دنبال این است که قوانین را به سمت و سویی ببرد تا بناهایی با سطح ایمنی بالا در همه ابعاد برای بهره برداران ساخته شود.


گزارشی از مبلمان و مهندسی شهری مرکز استان، حافظه تاریخی بجنوردم آرزوست

نماهایی که با محیط و دستورالعمل های منظر شهری تطابق داشته باشد مورد نظر سازمان نظام مهندسی است.