دی ۱۳۹۷ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

دی, ۱۳۹۷

 

عبور لوله های تاسیساتی از داخل اعضای سازه ای ساختمان

دانلود عبور لوله های تاسیساتی از داخل اعضای سازه ای ساختمان


تفاهم نامه مشترک بین سازمان نظام مهندسی و اداره کل استاندارد خراسان شمالی امضا شد.

هدف از اجرای این تفاهم نامه نظام مند شدن نظارت،بازرسی و ساماندهی توسط دستگاههای مرتبط جهت ارتقاء کیفیت بتن آماده در استان است.


اصلاحیه ویرایش سوم مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان «تاسیسات مکانیکی» (۱۳۹۶)


نغمه غم انگیز تاب آوری خراسان شمالی در برابر زلزله

به طور قطع ساخت و سازهای انجام شده در دهه های ۸۰ و ۹۰ در این استان تا ۸۰ درصد تاب آوری لازم را داراست.


تعهدات بیمه تکمیل درمان ۱۳۹۷