آذر ۱۳۹۷ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

آذر, ۱۳۹۷

 

دفترچه دستورالعمل ثبتنام آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، کاردانهای فنی ساختمان

دانلود دفترچه دستورالعمل ثبتنام آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، کاردانهای فنی ساختمان


جلسه مشترک نمایندگان مجریان و ریاست سازمان برگزار شد.

.


بازدید اعضای هیأت مدیره استان از تپه باستانی “ریوی” شهرستان مانه و سملقان

شواهدی مبنی بر وجود بقایای یک شهر تاریخی مربوط به دوران هخامنشی در تپه وجود دارد.


نشست مشترک بانک قرض الحسنه رسالت با رئیس سازمان برگزار شد.

.


بازدید مهندسان معمار از بنای تاریخی شهر تاریخی بلقیس اسفراین

شهر بلقیس بنایی خشتی و گلی است که از جمله بزرگترین بناهای خشتی ایران محسوب می شود.