آذر, ۱۳۹۷

 

دفترچه دستورالعمل ثبتنام آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، کاردانهای فنی ساختمان

دانلود دفترچه دستورالعمل ثبتنام آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، کاردانهای فنی ساختمان


جلسه مشترک نمایندگان مجریان و ریاست سازمان برگزار شد.

.


بازدید اعضای هیأت مدیره استان از تپه باستانی “ریوی” شهرستان مانه و سملقان

شواهدی مبنی بر وجود بقایای یک شهر تاریخی مربوط به دوران هخامنشی در تپه وجود دارد.


نشست مشترک بانک قرض الحسنه رسالت با رئیس سازمان برگزار شد.

.


بازدید مهندسان معمار از بنای تاریخی شهر تاریخی بلقیس اسفراین

شهر بلقیس بنایی خشتی و گلی است که از جمله بزرگترین بناهای خشتی ایران محسوب می شود.