آبان ۱, ۱۳۹۷ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

سه شنبه, آبان ۱ام, ۱۳۹۷

 

کارگاه آموزشی برای مدرسان دوره آموزشی بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی

دانلود فایل کارگاه آموزشی برای مدرسان دوره آموزشی بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی