چهارشنبه, مهر ۱۱ام, ۱۳۹۷

 

تمدید مهلت انتخاب رای انتخابات هیات مدیره سازمان

با توجه به استقبال اعضا محترم، انتخابات در تمامی حوزه های استان تا ساعت ۱۸/۳۰ تمدید گردید.هیئت اجرایی انتخابات استان