آبان ۱۳۹۷ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

آبان, ۱۳۹۷

 

بازنگری مقررات ملی ساختمان در خصوص پیشگیری از سرقت

دانلود “بازنگری مقررات ملی ساختمان در خصوص پیشگیری از سرقت”


امضاء تفاهم نامه نظارت بر طراحی و اجرای تاسیسات آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در قالب بازرس آبفا

امضاء تفاهم نامه نظارت بر طراحی و اجرای تاسیسات آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در قالب بازرس آبفا تفاهم نامه نظارت بر طراحی و اجرای تاسیسات آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در قالب بازرس آبفا به امضا رسید. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی از انعقاد تفاهم نامه نظارت بر اجرای تاسیات آب و فاضلاب بین سازمان نظام مهندسی و شرکت آب و فاضلاب استان خبر داد. مهندس علی اکبر رمضانی با تاکید بر شرایط خاص کنونی و ضرورت برنامه ریزی و فرهنگ سازی در صرفه جوییبیشتر بخوانید


کارگاه آموزشی برای مدرسان دوره آموزشی بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی

دانلود فایل کارگاه آموزشی برای مدرسان دوره آموزشی بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی


تمدید زمان دریافت طرحهای پیشنهادی پارک دوبرار واحداث المان


توسعه کمی فارغ التحصیلان رشته های مهندسی متناسب با ظرفیت های اشتغال نیست.

ساخت و ساز در استان توسط افراد غیر متخصص انجام می شود که این امر موجب عدم اشتغال مهندسان در استان شده است،