آبان, ۱۳۹۷

 

بازنگری مقررات ملی ساختمان در خصوص پیشگیری از سرقت

دانلود “بازنگری مقررات ملی ساختمان در خصوص پیشگیری از سرقت”


امضاء تفاهم نامه نظارت بر طراحی و اجرای تاسیسات آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در قالب بازرس آبفا

امضاء تفاهم نامه نظارت بر طراحی و اجرای تاسیسات آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در قالب بازرس آبفا تفاهم نامه نظارت بر طراحی و اجرای تاسیسات آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در قالب بازرس آبفا به امضا رسید. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی از انعقاد تفاهم نامه نظارت بر اجرای تاسیات آب و فاضلاب بین سازمان نظام مهندسی و شرکت آب و فاضلاب استان خبر داد. مهندس علی اکبر رمضانی با تاکید بر شرایط خاص کنونی و ضرورت برنامه ریزی و فرهنگ سازی در صرفه جوییبیشتر بخوانید


کارگاه آموزشی برای مدرسان دوره آموزشی بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی

دانلود فایل کارگاه آموزشی برای مدرسان دوره آموزشی بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی


تمدید زمان دریافت طرحهای پیشنهادی پارک دوبرار واحداث المان


توسعه کمی فارغ التحصیلان رشته های مهندسی متناسب با ظرفیت های اشتغال نیست.

ساخت و ساز در استان توسط افراد غیر متخصص انجام می شود که این امر موجب عدم اشتغال مهندسان در استان شده است،