شهریور, ۱۳۹۷

 

تمامی بیمه نامه های سازمان (تاریخ ۹۷/۵/۳۱ لغايت ۹۸/۵/۳۱)

دانلود بيمه نامه مدني ناظر طراح محاسب دانلود بيمه نامه مسئوليت مدني مجري دانلود تفاهم نامه بيمه مسئولیت حرفه اي مهندسين مجري دانلود تفاهم نامه بيمه مسئوليت حرفه اي مهندسي ناظر طراح محاسب دانلود قرارداد بيمه درمان – تكميلي


خروج سرمایه گذاری مسکن از حوزه دلالی و بورس بازی

باید تلاش شود تا به خرید و فروش، بنگاه داری و سوداگری در حوزه صنعت ساختمان دامن زده نشود تا بتوان تاثیر آن را در حوزه اشتغال نیز مشاهده کرد.


برگزاري دوره آموزشي محاسبه عدم قطعيت نتايج آزمون


تقویم آموزشی دوره های ارتقا پایه و دوره های اجرا ویژه صدور پروانه

تقویم آموزشی دوره های ارتقا ء پایه تقویم آموزشی دوره های اجرا-ویژه صدور پروانه (ورودبه حرفه-پایه۳)


حضور سازمان در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و تأسیسات بجنورد

.


تقویم دوره های آموزشی ارتقاء(شهریور و مهر)


برگزاری نمایشگاه نقاشی به نفع انجمن کودکان سرطانی (عطوفت)


كارگروه مصالح و تجهيزات-ابلاغيه شماره ۱-۲-۳ و گواهي تاييد استاندارد تيرچه

دانلود ابلاغيه شماره ۱-۲-۳ و گواهي تاييد استاندارد تيرچه جهت ابلاغ به دفاتر طراحي شهري و روستايي


جدول برنامه زمان بندی سالن های ورزشی

.


گام های مؤثر رسانه ها برای تنویر افکار عمومی

افزایش آگاهی مردم موجب افزایش مطالبه گری مردم و این امر نیز موجب افزایش فعالیت مهندسان می شود.