مرداد ۱۳۹۷ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

مرداد, ۱۳۹۷

 

اعلام همکاری تالار پذیرایی پاسارگاد


انجام آزمایش های لازم بتن

قابل توجه کلیه مهندسان محترم ناظر احتراما با عنایت به اینکه “صدور دستور نمونه گیری به منظور انجام آزمایش های لازم بتن مصرفی در ساختمان” و اخذ نتایج آزمایش و بررسی و تصمیم گیری جزئی از شرح خدمات مهندسان محترم ناظر می باشد با توجه به اینکه بالغ بر ۸۰ درصد ساختمان های در حال ساخت و طراحی شده از نوع بتنی می باشند لذا مجدداً تاکید می گردد بر اجرای دقیق شیوه نامه ها و آئین نامه های مربوطه و آزمایش های لازم در حوزه های مختلف ساخت توجه جدیبیشتر بخوانید


بازدید رئیس سازمان از دفاتر نمایندگی شهرستان های اسفراین ، جاجرم ، گرمه و مانه و سملقان

.


امضای تفاهم نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان نظام مهندسی ساختمان

این تفاهم نامه در راستای توسعه تولید و تقاضای محصولات دانش بنیان، به امضای دو طرف رسید.


طرح انطباق کاربری اراضی

نظر به ضرورت اجرای طرح های توسعه شهری، پیشنهادات تغییر کاربری و یا سایر تغییرات در طرح های جامع و تفصیلی برای اراضی بالاتر از ۲۰۰۰ متر قبل از ارائه به کمیسیون ماده پنج، می بایست گزارش ” انطباق کاربری اراضی” توسط مهندسان شهرساز دارای پروانه مطابق با صلاحیت و ظرفیت تهیه گردد. چارچوب تهیه گزارش انطباق کاربری، شرح خدمات و فرآیند انجام کار مطابق پیوست های زیر می باشد. پیوست شماره یک: چارچوب گزارش انطباق کاربری اراضی پیوست شماره دو: شرح خدمات انطباق کاربری اراضی پیوست شماره سه: فرایندبیشتر بخوانید