خرداد ۲۸, ۱۳۹۷ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

دوشنبه, خرداد ۲۸ام, ۱۳۹۷

 

نقش مؤثر نیروهای متخصص در افزایش کیفیت زندگی شهروندان

اگر افراد دارای صلاحیت و دانش کافی در جایگاه مسئولیتی ساخت و ساز قرار بگیرند، پاسخ گویی به شهروندان به شیوه مطلوب تری انجام می شود.