خرداد ۱۲, ۱۳۹۷ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی