خرداد ۳, ۱۳۹۷ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

پنج شنبه, خرداد ۳ام, ۱۳۹۷

 

اطلاع از نحوه فرایند کلیه خدمات مهندسی

ارائه هرگونه خدمات مهندسی توسط اعضای محترم سازمان می بایست در قالب قرارداد وثبت درسامانه سازمان استان جهت کنترل ظرفیت و صلاحیت صورت پذیرد لذا کلیه خدمات مهندسی مانندخدمات درشهرکهای صنعتی، خارج از محدوده شهری و…نیز مشمول این فرآیند می شود،مراتب جهت تاکید بر اجرای صحیح قانون و شیوه نامه ها و دستورالعمل ها اعلام می گردد.