خرداد ۱۳۹۷ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

خرداد, ۱۳۹۷

 

اطلاع از نحوه فرایند کلیه خدمات مهندسی

ارائه هرگونه خدمات مهندسی توسط اعضای محترم سازمان می بایست در قالب قرارداد وثبت درسامانه سازمان استان جهت کنترل ظرفیت و صلاحیت صورت پذیرد لذا کلیه خدمات مهندسی مانندخدمات درشهرکهای صنعتی، خارج از محدوده شهری و…نیز مشمول این فرآیند می شود،مراتب جهت تاکید بر اجرای صحیح قانون و شیوه نامه ها و دستورالعمل ها اعلام می گردد.


مصوبات کمیسیون ماده ۷ تبصره ۲ – ( ارتقا پایه – رشته های هفتگانه)

دانلود مصوبات کمیسیون ماده ۷ تبصره ۲ – ( ارتقا پایه – رشته های هفتگانه)


آزمون ورود به حرفه مهندسی برگزار شد.

.


نیازمند یکسان سازی قوانین ساخت و ساز در کشور هستیم.

امروزه دقت و سرعت از مؤلفه های کیفیت هستند و اگر به موازات کیفیت ارتقاء پیدا نکنند، نیازهای مردم در حوزه ساختمان تامین نمی شود.


نشست تخصصی و سه جانبه سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری بجنورد و سازمان ثبت اسناد و املاک استان برگزار شد.

ماهیت و ذات همکاری تخصصی بین اداره ثبت، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری، حفظ و تامین حقوق مردم، کاهش اختلاف و افزایش سرعت و دقت می شود.