خرداد, ۱۳۹۷

 

اطلاع از نحوه فرایند کلیه خدمات مهندسی

ارائه هرگونه خدمات مهندسي توسط اعضای محترم سازمان مي بايست در قالب قرارداد وثبت درسامانه سازمان استان جهت كنترل ظرفيت و صلاحيت صورت پذيرد لذا کلیه خدمات مهندسی مانندخدمات درشهرکهای صنعتی، خارج از محدوده شهری و…نیز مشمول این فرآیند می شود،مراتب جهت تاكيد بر اجراي صحيح قانون و شيوه نامه ها و دستورالعمل ها اعلام مي گردد.


مصوبات كميسيون ماده ۷ تبصره ۲ – ( ارتقا پايه – رشته هاي هفتگانه)

دانلود مصوبات كميسيون ماده ۷ تبصره ۲ – ( ارتقا پايه – رشته هاي هفتگانه)


آزمون ورود به حرفه مهندسی برگزار شد.

.


نیازمند یکسان سازی قوانین ساخت و ساز در کشور هستیم.

امروزه دقت و سرعت از مؤلفه های کیفیت هستند و اگر به موازات کیفیت ارتقاء پیدا نکنند، نیازهای مردم در حوزه ساختمان تامین نمی شود.


نشست تخصصی و سه جانبه سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری بجنورد و سازمان ثبت اسناد و املاک استان برگزار شد.

ماهیت و ذات همکاری تخصصی بین اداره ثبت، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری، حفظ و تامین حقوق مردم، کاهش اختلاف و افزایش سرعت و دقت می شود.