اردیبهشت, ۱۳۹۷

 

سمینار آموزشی پیشگیری از حوادث گاز و مسئولیت ناظران، مجریان و بهره برداران برگزار شد.

آموزش، یکی از مولفه های اصلی توسعه در کسب و کار مهندسی است.


نقش مؤثر سازمان نظام مهندسی ساختمان در توسعه اجتماعی کشور

نگاه غیر تخصصی به حوزه حرفه ای مهندسی منجر به از بین بردن سرمایه های ملی می شود.


ارائه بیش از ۲۴۰ هزار مترمربع خدمات مهندسی رایگان به زلزله زدگان استان

ارائه خدمات نظام مهندسی به مردم و شهروندان بدون استفاده از اعتبارات دولتی است.