اسفند, ۱۳۹۶

 

لیست مصالح و تجهیزات استاندارد در صنعت ساخت استان خراسان شمالی

مشاهده لیست مصالح و تجهیزات استاندارد در صنعت ساخت استان خراسان شمالی (فایل پیوست اکسل می باشد)


ابلاغ ویرایش جدید مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان)

سومین ویرایش مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان با عنوان «الزامات عمومی ساختمان» (ویرایش ۱۳۹۶) در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۶ ابلاغ گردید.


ابلاغ ویرایش جدید مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فرآورده های ساختمانی)

پنجمین ویرایش مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان با عنوان «مصالح و فرآورده های ساختمانی» (ویرایش ۱۳۹۶) در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۶ ابلاغ گردید.   مشاهده متن ابلاغیه


انتشار پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش چهارم مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) برای نظر خواهی

کمیته تخصصی مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با در نظر گرفتن نظرات و بازخورد های جامعه حرفه ای در خصوص ویرایش فعلی مبحث ششم، پیش نویس ویرایش چهارم این مبحث را تهیه نموده است. از کلیه اساتید، مهندسان و سایر متخصصان و دست اندرکاران این رشته دعوت می شود نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش نویس مذکور حداکثر تا تاریخ ۹۷/۰۱/۳۰ به دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان ارسال نمایند.   دریافت پیش نویس ویرایش چهارم مبحث ششمبیشتر بخوانید


تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد واحد تولیدی