یکشنبه, دی ۱۷ام, ۱۳۹۶

 

نظام مهندسی ساختمان حلقه واسط بین مردم و قانون است

توجه به اشتغال مهندسان و صادرات خدمات مهندسی


تولید مصالح متناسب با قوانین مقررات ملی ساختمان

تسهیل در اجرا، توجیه اقتصادی، تأمین آرامش، آسایش و رفاه بهره برداران از مواردی است که باید در تولیدات مورد نظر قرار گیرد.