سه شنبه, دی ۱۲ام, ۱۳۹۶

 

توجه به اخلاق حرفه ای مهندس را ملزم به پاسخگویی در مدار قانون می کند

حضور مهندسان و تأثیر نگاه آن ها در زندگی، امنیت، آسایش، بهداشت و رفاه ایجاد می کند.


همایش زلزله ـ ششم دیماه ۱۳۹۶

گزیده تصاویر همایش زلزله ـ کیفیت ساخت، مدیریت بحران