بهمن, ۱۳۹۶

 

نقد جدی به عملکرد وزارت راه وشهرسازی در خصوص سازمانهای نظام مهندسی

انتقاد رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت به عملکرد صداو سیما در خصوص مصاحبه با وزیر


دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان

۱- در جهت ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفهای و حفظ حقوق شهروندی  به ااستناد ماده ۱۲۳ آیین نامه ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ و نظر به بند ۵ ماده ۲ مرر آیین نامه ی مذکور اصلاحی سال ۱۳۹۴ که مقرر می دارد کلیه اشخاص در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که در زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد اجتناب نمایند، کلیه دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر رشته اعم از اصلی یا مرتبطبیشتر بخوانید


مهندس رمضانی به عنوان عضو هیأت رئیسه شورای مرکزی انتخاب شدند.

.


دانلود اصول اخلاق حرفه‌ای

دریافت فایل تصویب‌نامه هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان پیرو اعلام مواد آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌ها و معماران تجربی شهریور ماه سال‌جاری و الحاق تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ‌‍‍‍‌‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات محترم وزیران موضوع اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان به مواد آزمون‌ها، بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌ها و معماران تجربی شهریور ماه سال‌جاری می‌رساند،بیشتر بخوانید


استفاده از ظرفیت نظام مهندسی ساختمان برای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان

شهرداری و سازمان نظام مهندسی دارای اهداف مشترکی همچون فراهم کردن محیطی امن برای شهروندان هستند.