شنبه, دی ۹ام, ۱۳۹۶

 

اقدامات غیر اصولی در ساخت و سازها، بلاست

خرد لرزه ها کمک بزرگی به رصد دقیق تر گسل ها و آمادگی برای وقع بحران هستند.


رعایت نشدن مقررات ملی ساختمان دلیل تخریب واحدها در زلزله است

خرابی های ناشی از زلزله قابل پیش گیری است