چهارشنبه, دی ۶ام, ۱۳۹۶

 

زلزله؛ تبدیل تهدید به فرصت

نهادهای متولی ساخت در استان، متولی ایجاد فرهنگ ساخت در استان هستند.


نقش مهم دانش و آگاهی عمومی در ساخت بناهای ایمن

زلزله های متعدد در کشور و رفتار زمین اهمیت کیفیت ساخت را روشن می کند.