آذر ۱۳۹۶ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

آذر, ۱۳۹۶

 

مناقصه درج شده توسط صنعتگران و بازرگانان ترکمنستان


انتشار پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش چهارم مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی) برای نظر خواهی

  کمیته تخصصی مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی) پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با در نظر گرفتن نظرات و بازخورد های جامعه حرفه ای در خصوص ویرایش فعلی مبحث پانزدهم، پیش نویس ویرایش چهارم این مبحث را تهیه نموده است. از کلیه اساتید، مهندسان و سایر متخصصان و دست اندرکاران این رشته دعوت می شود نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش نویس مذکور حداکثر تا تاریخ ۹۶/۱۰/۲۰ به دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان ارسال نمایند. دریافت پیش نویس ویرایش چهارم مبحث پانزدهمبیشتر بخوانید


سازمان بازرسی استان خراسن شمالی- اقدامات لازم درخصوص واگذاری اراضی


سومین همایش ملی ساختمانهای پایدار مصرف بهینه انرژی

مشاهده فایل های پیوست


نسخه تفاهم نامه مصالح فراورده ها و تجهیزات ساختمانی

دانلود نسخه تفاهم نامه مصالح فراورده ها و تجهیزات ساختمانی