سه شنبه, مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۶

 

نخستین نشست تخصصی هماهنگی سازمان های حوزه ساخت و ساز در استان برگزار شد.

یکی از مهم ترین مشکلات حوزه ساخت و ساز، نداشتن مهارت کافی تمامی عوامل دست اندرکار اجراست.