شهریور, ۱۳۹۶

 

ثبت نام بیمه تکمیل درمان ۱۳۹۶

.


بررسی مسائل مشترک حوزه نظام مهندسی ساختمان و ثبت اسناد و املاک استان

در فعالیت های مشترک نیاز به کنترل و نظارت های دوجانبه از سوی هر دو طرف وجود دارد.


نخستین نشست تخصصی هماهنگی سازمان های حوزه ساخت و ساز در استان برگزار شد.

یکی از مهم ترین مشکلات حوزه ساخت و ساز، نداشتن مهارت کافی تمامی عوامل دست اندرکار اجراست.


لزوم تکمیل دفترچه ی اطلاعات ساختمانی شماره ۲ و لزوم انجام آزمایش های تعیین مقاومت فشاری بتن


سمینار آموزشی سیستم های اتصال زمین برگزار گردید.

محورهای سمینار:
– روش های طراحی ، اجرا ، اندازه گیری و …
– تغییرات مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان