تیر, ۱۳۹۶

 

نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفای حریق

کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفای حریق فرصتی مناسب جهت بهره مندی از تجارب صاحب نظران و پیشکسوتان حوزه ایمنی و آتش نشانی و فرماندهی عملیات اطفای حریق با برگزاری پانل و کارگاه های فنی و تخصصی می تواند سبدی از اطلاعات در این زمینه را در اختیار شرکت کنندگان قرار دهد. حضور فعال سازمان ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی و همچنین شرکت های خصوصی فعال در زمینه ایمنی و آتش نشانی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در نمایشگاه جانبی این کنفرانس نیز بر غنای علمی و تخصصی اینبیشتر بخوانید


ضیافت افطاری سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور مهندسان روزه دار در بجنورد برگزار شد

.


مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر بجنورد

دانلود مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر بجنورد


مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر اسفراین

دانلود مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر اسفراین


کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز به یاد جانباختگان زلزله ارسباران در تبریز

سایت همایش