تیر ۱۳۹۶ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

تیر, ۱۳۹۶

 

نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفای حریق

کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفای حریق فرصتی مناسب جهت بهره مندی از تجارب صاحب نظران و پیشکسوتان حوزه ایمنی و آتش نشانی و فرماندهی عملیات اطفای حریق با برگزاری پانل و کارگاه های فنی و تخصصی می تواند سبدی از اطلاعات در این زمینه را در اختیار شرکت کنندگان قرار دهد. حضور فعال سازمان ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی و همچنین شرکت های خصوصی فعال در زمینه ایمنی و آتش نشانی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در نمایشگاه جانبی این کنفرانس نیز بر غنای علمی و تخصصی اینبیشتر بخوانید


ضیافت افطاری سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور مهندسان روزه دار در بجنورد برگزار شد

.


مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر بجنورد

دانلود مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر بجنورد


مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر اسفراین

دانلود مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر اسفراین


کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز به یاد جانباختگان زلزله ارسباران در تبریز

سایت همایش