سه شنبه, خرداد ۹ام, ۱۳۹۶

 

بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شدند.

مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.