اردیبهشت, ۱۳۹۶

 

مباحث مرتبط با حقوق مهندسی برای اعضای سازمان تشریح شد.

مهندس ناظر می تواند عملیات ساخت و ساز را به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی تعطیل کند.


جلسه مجمع عمومی نوبت اول

دستور جلسه: انتخاب بازرسان


نقش مهندسان معمار در فرایند یکپارچه سازی مدیریت شهری

مسئولیت مستقیم معماری و شهرسازی بر دوش مهندسان معمار است.


بزرگداشت روز معمار برگزار گردید.

در همایش بزرگداشت روز معمار مباحث حوزه معماری و حقوق مهندسی به شکل مبسوط مورد تشریح قرار گرفت.


همایش بزرگداشت روز معمار

به مناسبت سالروز بزرگداشت شیخ بهایی و روز معمار، همایشی با همین عنوان در تاریخ ۳۰ فروردین ماه برگزار می گردد.