۱۳۹۶

 

برگزاري نمايشگاه برق – الكترنيك- انرژي هاي نوين مورخ ۱۰ لغايت ۱۳ بهمن ماه ۹۶

مشاهده برگزاري نمايشگاه برق – الكترنيك- انرژي هاي نوين مورخ ۱۰ لغايت ۱۳ بهمن ماه ۹۶


مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی برگزار شد.

تراز مالی سال ۱۳۹۵ با اکثریت آرا به تصویب اعضا رسید.


کارگاه گزارش نویسی فنی ویژه سازندگان، سرپرستان کارگاه و مسئولان ایمنی

ثبت نام کارگاه گزارش نویسی فنی: »ثبت نام ویژه اشخاص آزاد »ثبت نام ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی و مسئولان ایمنی


اقدامات غیر اصولی در ساخت و سازها، بلاست

خرد لرزه ها کمک بزرگی به رصد دقیق تر گسل ها و آمادگی برای وقع بحران هستند.


رعایت نشدن مقررات ملی ساختمان دلیل تخریب واحدها در زلزله است

خرابی های ناشی از زلزله قابل پیش گیری است


تراز بودجه مصوب و محقق شده سال ۱۳۹۵

دانلود تراز بودجه مصوب و محقق شده سال ۱۳۹۵


جدول تعداد و عناوین دوره های آموزشی ارتقاء پایه

.


زلزله؛ تبدیل تهدید به فرصت

نهادهای متولی ساخت در استان، متولی ایجاد فرهنگ ساخت در استان هستند.


نقش مهم دانش و آگاهی عمومی در ساخت بناهای ایمن

زلزله های متعدد در کشور و رفتار زمین اهمیت کیفیت ساخت را روشن می کند.


آزمون مبحث ۱۷ ناظران گاز برگزار شد.

.