جلسه مجمع عمومی نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی برگزار شد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان به طور مستقیم با آسایش و کیفیت زندگی مردم در ارتباط است.

توسعه و آبادانی شهرها به دست مهندسان و توسعه کشور از مسیر توسعه شهرها شکل می گیرد

اگر فاقد نیروی انسانی توسعه یافته باشیم نمی توان انتظار شهر یا کشور توسعه یافته داشت.

نیازهای مردم به اعتلای مهندسی گره خورده است

مهندسان مسائل و مشکلات را بهتر شناسایی و تحلیل کرده و با تبدیل مسائل به فرمول از آن برای حل مسائل استفاده می کنند.

برگزاری همایش و جشن بزرگداشت روز ملی مهندسی

.

تهیه گزارش از اقدامات انجام شده ماده۲۳ ( قانون اصلاح مصرف انرژی)

دانلود آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها