نقش مؤثر نیروهای متخصص در افزایش کیفیت زندگی شهروندان

اگر افراد دارای صلاحیت و دانش کافی در جایگاه مسئولیتی ساخت و ساز قرار بگیرند، پاسخ گویی به شهروندان به شیوه مطلوب تری انجام می شود.

قانون پیش فروش ساختمان

اعلام زمان ارسال اظهارنامه مالیاتی مشاغل برای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان

اطلاع از نحوه فرایند کلیه خدمات مهندسی

ارائه هرگونه خدمات مهندسی توسط اعضای محترم سازمان می بایست در قالب قرارداد وثبت درسامانه سازمان استان جهت کنترل ظرفیت و صلاحیت صورت پذیرد لذا کلیه خدمات مهندسی مانندخدمات درشهرکهای صنعتی، خارج از محدوده شهری و…نیز مشمول این فرآیند می شود،مراتب جهت تاکید بر اجرای صحیح قانون و شیوه نامه ها و دستورالعمل ها اعلام می گردد.

مصوبات کمیسیون ماده ۷ تبصره ۲ – ( ارتقا پایه – رشته های هفتگانه)

دانلود مصوبات کمیسیون ماده ۷ تبصره ۲ – ( ارتقا پایه – رشته های هفتگانه)