سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

حضور سازمان در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و تأسیسات بجنورد

.

تقویم دوره های آموزشی ارتقاء(شهریور و مهر)

برگزاری نمایشگاه نقاشی به نفع انجمن کودکان سرطانی (عطوفت)

کارگروه مصالح و تجهیزات-ابلاغیه شماره ۱-۲-۳ و گواهی تایید استاندارد تیرچه

دانلود ابلاغیه شماره ۱-۲-۳ و گواهی تایید استاندارد تیرچه جهت ابلاغ به دفاتر طراحی شهری و روستایی

گام های مؤثر رسانه ها برای تنویر افکار عمومی

افزایش آگاهی مردم موجب افزایش مطالبه گری مردم و این امر نیز موجب افزایش فعالیت مهندسان می شود.